ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเวียงฝาง

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเวียงฝาง (โรงรับจำนำ) ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 14 (อาคารด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5345-3250 เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00  16.00 น. หยุดทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์ (และประกาศวันหยุดตามสำนักงาน จ.ส.ท.)

การรับจำนำ ได้แก่ ทองคำ เข็มขัดนาก เครื่องเงิน เพชร โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีซีดี นาฬิกา กบไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า หินเจียร์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

การจำนำสิ่งของ การไถ่ถอน การส่งดอกเบี้ย การเพิ่มหรือผ่อนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงด้วย ทุกครั้งที่มาติดต่อ

การคิดอัตราดอกเบี้ย** เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน** เงินต้นเกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน** การคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกิน 15 วัน คิดเป็นครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน คิดเป็นหนึ่งเดือน

ระยะเวลาการรับจำนำมีเวลา 4 เดือน ผ่อนผัน 30 วัน หากไม่มาส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำจะหลุดเป็นสิทธิ์ของสถานธนานุบาล

การเก็บรักษาทรัพย์รับจำนำสิ่งของทุกชนิดเก็บไว้ในที่มั่นคง ปลอดภัย นำออกมาใช้ไม่ได้ สิ่งของจะอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำจะขายโดยการประมูลทุกครั้ง ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน ณ สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) จะเริ่มประมูลตั้งแต่ 09.00น. เป็นต้นไป

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2