ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลเวียงฝาง

ตั้งอยู่ ณ หน้าสุสานต้นหนุน ชุมชนต้นหนุน เลขที่ 69 ม.5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ให้บริการ ในวันและเวลาราชการ สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางทุกท่าน

โทร 053 451 806

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849