ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเทศบาลตำบลเวียงฝาง

 

1.จัดให้มีห้องน้ำสาธารณะ( 1 ห้อง)

 DSC00972DSC00900z

 

2.จัดให้มีถังขยะ ( 1 ถัง)

 DSC00600DSC00601DSCF8298

 

3.จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ศาลาซุ้มพักคอย ม้านั่ง โต๊ะ และเก้าอี้ ( 1 ประเภท)

DSC00900zDSC00901zDSC00104DSC00108DSC00971DSC00975DSC00976p09p05DSC00211DSC00278DSC00280DSC00281DSC00282 

 

4.จัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างในจุดต่างๆ (1 จุด)

 DSC00105DSC00901DSC00902DSC00903DSC00904

 

5.จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (1 ศูนย์)

 DSC00104DSC00971DSC00973DSC00974

 

6.จัดให้มีที่ขายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว

 ไม่มี

 

7.จัดให้มีป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว ( 1 ป้าย)

 pr001pr002

 

8.จัดให้มีลานทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ( 1 ลาน)

DSC00281DSC00282DSC00421DSC00357DSC00446DSC00448 DSC00971DSC00642

 

9.จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ท่องเที่ยว

 DSC00485DSC00109DSC00469DSC00112

 

10.จัดให้มีการจัดซุ้ม/ประตูทางเข้า/ทางเข้าที่เป็นกิจจะลักษณะ

 DSC00109DSC00110DSC00111DSC00112

 

11. ลานกีฬาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

6 page 001  page 001

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849