ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

ประกาศการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน 2565 ขยายเป็นภายในเดือนกรกฏาคม 2565

ท่านที่ชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มไปแล้วสามารถดาวน์โหลดเอกสารขอรับเงินคืนได้ตามลิงค์นี้

https://drive.google.com/file/d/1EiocjZ6mf4m4cn8gsM3vOm4VVL9jy3zt/view?usp=sharing

ท่านที่ต้องการรับเงินคืนต้องกรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (สำหรับโอนเงินคืน) แล้วส่ง ปณ. มาที่ สนง.เทศบาลตำบลเวียงฝาง หากมีข้อสงสัยสามาถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ