ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
        📢📢นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝางเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร📢📢
          " วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 09.00 น.) " นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมกับสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสัตวแพทย์ ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง, ดร.พูนศักดิ์ จันทร์จำปี กรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร, นายสมดุลย์ อุตเจริญ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 7 และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
66 86566 86666 86466 86266 86366 86166 86066 867

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849