ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
📢📢 เทศบาลตำบลเวียงฝางจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีในงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม 2567 📢
                    เทศบาลตำบลเวียงฝาง โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีในงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม (ตามโครงการจัดงานสืบสานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีการแสดง บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝาง โดยมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง โรงเรียนรังษีวิทยา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาเที่ยวงานถนนคนเดินเข้าร่วมชมการแสดงกันอย่างเนืองแน่น
66 85666 85266 85366 85466 85566 85766 85866 85966 85066 851
 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849