ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
◀◀นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝางให้การต้อนรับพนักงานครูเทศบาลราย นางปัฏ เรืองปัญญา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ในโอกาสโอน(ย้าย) มาปฏิบัติราชการในโรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง สังกัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง▶▶
"วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 09.00 น.)" นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีแก่ ครูปัฏ เรืองปัญญา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงฝาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
66 84266 84766 84366 84466 84566 846

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849