ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
               วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 🌤️
🌷 นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงฝาง ร่วมกับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านต้นหนุน ตำบลเวีง อำเภอฝาง 📌 ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงฝาง
66 25966 26066 26166 26266 26366 264

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2