ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
              วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
               นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงฝาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2566 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง
66 25366 25466 25566 25666 25766 258

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2