ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
                         วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “ถนนเวียงฝางน่ามอง ปลอดภัยไร้จุดเสี่ยง” โดยพร้อมกัน ณ สี่แยกกำแพงเมืองฝาง (ลานครัวหลวง) ได้พัฒนาและทำความสะอาดถนน โดยการกำจัดวัชพืชที่รุงรัง เก็บขยะบนทางสาธารณะ ขุดลอกรางน้ำ รวมไปถึงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว 💨
⚠️ เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมกับสังคม ในการร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เทศบาลเวียงฝาง 🫱🏻‍🫲🏽
66 24366 24466 24566 24666 24766 24866 24966 25066 25166 252

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2