ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

                     วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

นำโดย นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบลเวียงฝางและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ครั้งที่ 2/2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

DSC 577DSC 578DSC 580DSC 579DSC 584DSC 583DSC 582DSC 581

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์ที่สำคัญ