ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

                    ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.2565

นำโดย นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แพรสกุล นายศักดิ์ชัย กมลรัตนาพรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ครั้งที่ 8/65 และการประชาคมท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบลเวียงฝาง ครั้งที่ 1/65

DSC 536DSC 537DSC 539DSC 540DSC 541DSC 542DSC 543DSC 538

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์ที่สำคัญ