ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

                      ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แพรสกุล นายศักดิ์ชัย กมลรัตนาพรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝาง ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 "หลักสูตรฝึกอบรมการทำโคมล้านนา" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

DSC 539DSC 536DSC 537DSC 538DSC 540

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์ที่สำคัญ