ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

                ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565

นำโดย นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แพรสกุล นายศักดิ์ชัย กมลรัตนาพรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ การจัดประชุมเวทีประชาคม เทศบาลตำบลเวียงฝาง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

DSC 523 DSC 524DSC 525DSC 526DSC 527DSC 528DSC 529DSC 530DSC 531DSC 532DSC 533DSC 534DSC 535

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์ที่สำคัญ