ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

             ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจาก "พายุมู่หลาน"  ณ ศาลาชุมชนสันป่าไหน่  โดยมี นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แพรสกุล นายศักดิ์ชัย กมลรัตนาพรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ คอยให้การตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

DSC 0132DSC 0130DSC 0104DSC 0110DSC 0107DSC 0111DSC 0113DSC 0115DSC 0123DSC 0126

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์ที่สำคัญ