ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

       ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แพรสกุล นายศักดิ์ชัย กมลรัตนาพรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลตำบลเวียงฝาง  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

238662387123873S 3522913S 3522911S 3522912

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ