ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

             ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

                กิจกรรมเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ขอทุกปี วันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลตำบลเวียงฝางร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝาง

DSC382DSC383DSC384DSC385DSC386DSC387

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์ที่สำคัญ