ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

              วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

  นายจิรชาติ ซื่อตระกูล  นายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส นายศักดิ์ชัย กมลรัตนาพรรณ นายไพบูลย์ แพรสกุล รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร นายอุดร ปันชุม กำนันตำบลเวียงและผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝาง ร่วมพิธี"ไหว้สาป๋าระมีพระเจ้าฝาง พระนางสามผิว" ตามโครงการจัดงานบวงสรวงพระเจ้าฝาง พระนางสามผิว ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ ลานพระเจ้าฝางพระนางสามผิว

DSC380DSC381DSC379DSC373DSC372DSC374DSC376DSC375DSC370DSC377DSC378DSC371

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์ที่สำคัญ