ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับคณะผู้บริหาร มอบนโยบายในการบริหารงาน และประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ ในวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

DSC303

DSC304

DSC307

DSC306

DSC305

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg