ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง "สถานศึกษาที่ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง 
 
DSC00254DSC00255DSC00256
DSC00257DSC00258
 

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg