ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย (Cluster กลุ่มที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่) ภายใต้โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ที่ผ่านมา

DSC00190DSC00191DSC00196DSC00195DSC00194DSC00192DSC00193DSC00189

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg