ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง และรองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ณาปณสถานสุสานบ้านบ้านต้นหนุน ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ สุสานบ้านต้นหนุน

DSC00183DSC00181DSC00182DSC00188DSC00187DSC00186DSC00185DSC00184

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg