ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ซึ่งมีคณะกรรมการฯดังกล่าวเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน  เพื่อพิจารณาให้ประชาชนได้จำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพ และ แก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝางที่ผ่านมา

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg