ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แพรสกุล รองนายกฯ และ นายศักดิ์ชัย กมลรัตนาพรรณ รองนายกฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย  ภายในชุมชนต้นหนุนและชุมชนป่าบง ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 🙏 และขอขอบคุณ หจก.เจ๊ไก่ก่อสร้าง ปากทางอ่างขางที่ให้การสนับสนุนสิ่งของสำหรับเยี่ยมผู้ป่วยมา ณ โอกาศนี้ด้วย 

DSC00174DSC00171DSC00172DSC00173DSC00175DSC00176

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg