ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง และรองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝั่งถนน เริ่มตั้งแต่หน้าเทศบาลฯ จนถึง สี่แยกสัญญานไฟจราจรประตูไชย (ธนาคารกสิกรไทย สาขาฝาง) ตามโครงการเทศบาลห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขมลพิษ หมอกควัน ไฟป่า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงฝาง ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

DSC00147DSC00151DSC00152DSC00153DSC00155DSC00157DSC00158DSC00159DSC00161DSC00163 DSC00170DSC00165DSC00166DSC00167DSC00168DSC00169

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg