ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝาง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงฝาง ทั้ง 12 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองและการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ บริเวณด้วยรอบๆ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลเวียงฝาง หมู่ที่ 5 บ้านต้นหนุน

DSC00135DSC00144DSC00136DSC00143DSC00140DSC00138DSC00141DSC00146

             DSC00142                                      DSC00145

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg