ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

เทศบาลตำบลเวียงฝาง ดำเนินการจับฉลากล็อคจำหน่ายสินค้าและอาหาร สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารรายใหม่ ตามโครงการถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.โดยมีผู้ที่สมัครลงทะเบียนรายใหม่ ในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาเข้าร่วมจับฉลาก ซึ่งผลปรากฏว่า การจับฉลากมีทั้งผู้ที่ได้รับล็อคจำนวนหนึ่งและผู้ที่ไม่ได้รับล็อคจำนวนหนึ่ง และจะเริ่มจำหน่ายสินค้าและอาหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2565 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30-22.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าวเบื้องต้น

 DSC00131DSC00133DSC00134DSC00132

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg