ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณถนนภายในหมู่บ้านตั้งแต่บริเวณสวนตะกอน บ้านสันป่าไหน่ ไปจนถึงหน้าวัดไผ่ล้อม ชุมชนไผ่ล้อม ม.9 โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้แผ้วถางหญ้า วัชพืช เศษวัสดุ และได้ออกตรวจพื้นที่เตรียมพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนที่ชำรุด บริเวณศูนย์เด็กเล็กเดิม ไปตลอดทางโค้งข้างสวนตะกอน ในวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
 
DSC00129DSC00124DSC00126DSC00128DSC00123DSC00127DSC00125DSC00130

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg