ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ กล่าวให้การตอนรับและรับลงทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารทั้งรายเก่าและรายใหม่  ในโครงการสืบสานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 ตามเวลาราชการ ณ  เทศบาลตำบลเวียงฝาง

 

DSC00121DSC00120DSC00122DSC00114DSC00114DSC00116DSC00118DSC00117

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg