ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

 

นายฐานิศร์  กมลรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่บริการประชาชนที่ต้องการลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำพระนางสามผิว สี่แยกสัญญาณไฟจราจรกลางเวียง  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาลอยกระทงในเขตเทศบาลฯและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา

DSC60067DSC60068DSC60056DSC60057DSC60058DSC60059DSC60060DSC60061DSC60062DSC60063DSC60064DSC60065DSC60066

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ