ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์  กมลรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝาง ดำเนินการพัฒนากำจัดวัชพืช รักษาความสะอาด ป้องกันอันตรายจากเหตุไม่คาดฝัน และเพื่อความสวยงามของบ้านเมืองในเขตเทศบาล  จึงร่วมมือกันพัฒนา  ภายใต้นโยบาย "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ บริเวณ  ต้นโพธิ์  ชุมชนเจดีย์งานสวนดอก  อนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวท่าน้ำพระนางสามผิว สี่แยกสัญญาณไฟจราจรกลางเวียง ชุมชนพระนางสามผิว  และสุสานบ้านต้นหนุน  ชุมชนต้นหนุน  ในวันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

DSC00050DSC00051DSC00052DSC00053DSC00054DSC00055DSC00056DSC00057DSC00058DSC00059DSC00060DSC00061DSC00067DSC00063DSC00064DSC00065DSC00066DSC00062DSC00068

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ