ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์  กมลรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน  เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝางที่ผ่านมา

DSCPO10173DSCPO10174DSCPO10175DSCPO10176DSCPO10177DSCPO10178DSCPO10179DSCPO10180DSCPO10181DSCPO10184DSCPO10185

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ