ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์  กมลรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 1/2564 คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงฝาง  ที่  442/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564  วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง  โดยมีคณะกรรมการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

DSCSL00010DSCSL00008DSCSL00009DSCSL00011DSCSL00006DSCSL00014DSCSL00015

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ