ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์  กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ครั้งที่ 3/2564 วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง  โดยมีคณะกรรมการฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

DSCPO10129DSCPO10130DSCPO10132DSCPO10134DSCPO10136DSCPO10138DSCPO10139DSCPO10143DSCPO10144

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ