ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐาปนพงศ์  ลำน้อย  ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนันสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ครั้งที่ 10/2564 วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง โดยมีคณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

DSCPO10123DSCPO10124DSCPO10125DSCPO10126DSCPO10127DSCPO10128

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ