ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

เทศบาลตำบลเวียงฝางจัดประชุมเร่งด่วนหารือการบริหารจัดการมูลฝอย ภายในศูนย์การจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลทต.เวียงฝาง(สำหรับ ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ทำ MOU กับเทศบาลตำบลเวียงฝาง)โดยมีนายชัชวาลย์  ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานในการประชุมฯ และมีนายฐานิศร์   กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯให้การต้อนรับ  ซึ่งในการประชุมมีนายกเทศมนตรี ผู้นำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการแต่ละแห่งในพื้นที่ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ และหน่วยงานเอกชนบางแห่ง เข้าร่วมประชุมในวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

DSCe00054DSCe00057DSCe00059DSCe00062DSCe00066DSCe00073DSCe00076DSCe00077

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ