ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

เทศบาลตำบลเวียงฝางเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.ฝาง โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝางเป็นประธาน และมีนายฐานิศร์ กมลรัตนานำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝางให้การต้อนรับในครั้งนี้ เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

DSC00042DSC00043DSC00044DSC00045DSC00046DSC00047DSC00048DSC00049

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ