ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงราย น.ส.ศรีเพ็ญ บุญเป็ง หมู่ที่ 2 บ้านป่าบง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีสภาพสุขอนามัยที่ไม่ดี ส่งกลิ่นเหม็น พื้นที่อยู่อาศัยสกปรกและบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม และที่นอนชำรุด  โดยเบื้องต้น เทศบาลฯได้เข้าทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้แล้วและกำลังหาแนวทางช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านและที่นอนที่ทางราชการพอจะจัดสรรให้ได้ตามระเบียบฯของทางราชการ ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

DSC50082DSC50083DSC50084DSC50085DSC50086DSC50087DSC50088DSC50089

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ