ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

          Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายวรศักดิ์  ตั้งใจ  รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงฝางครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะกรรมการฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

 DSC00100DSC00101DSC00102DSC00103DSC00104

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ