ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

          Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายขรรค์ชัย  คำอุ่น  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธานในการประชุม สปสช.เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ อันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยมีคณะกรรมการฯของทุกภาคส่วนนำโดยนายวรศักดิ์  ตั้งใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง นำทีมคณะกรรมการฯเข้าร่วมโดยความพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง ที่ผ่านมา

DSC00900DSC00901DSC00902DSC00903DSC00904DSC00905DSC00906

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ