ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

          Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายวรศักดิ์  ตั้งใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพอกเข่าด้วยสมุนไพร (ภายใต้โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข) วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ศาลาชุมชนสวนดอก หมู่ที่ 4 บ้านสวนดอก โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯนำผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

DSC00500DSC00501DSC00502DSC00503DSC00504DSC00505DSC00506DSC00507DSC00508DSC00509

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ