ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

          Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายขรรค์ชัย  คำอุ่น  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝาง ให้การต้อนรับคณะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลเทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

DSC00900DSC00901DSC00902DSC00903DSC00904DSC00905DSC00906DSC00907DSC00908DSC00909DSC00910DSC00911DSC00912DSC00913

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ