ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

          Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

เทศบาลตำบลเวียงฝางดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพอกเข่าด้วยสมุนไพร (ภายใต้โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข) วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ศาลหลักเมือง ชุมชนพระนางสามผิวที่ผ่านมา โดยมีผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมจากชุมชนพระนางสามผิว, ชุมชนแจ่งหัวริน หมู่ 3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่และได้รับความรู้จากวิทยากร คุณเกวลิน ขุนไชย กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลฝาง

DSC00600DSC00601DSC00602DSC00603DSC00604DSC00605DSC00606DSC00608DSC00609DSC00610DSC00611DSC00612DSC00613DSC00614DSC00615DSC00616DSC00617

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ