ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

          Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

เทศบาลตำบลเวียงฝางรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563  ทั้ง 5 ด้าน  ตามหลักมาตราฐานการประเมิน อปท.ทั่วประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในวันศุกร์ที่ 7  สิงหาคม  2563  ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝางที่ผ่านมา

DSC00900DSC00901DSC00902DSC00903DSC00904DSC00905DSC00906DSC00907DSC00908DSC00909DSC00910DSC00911DSC00912DSC00913DSC00914DSC00915DSC00916DSC00917DSC00918DSC00919

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ