ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายขรรค์ชัย  คำอุ่น  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง  คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝางดำเนินการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื้อการป้องกันตนเอง" ตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล

DSC09010DSC09012DSC09013DSC09014DSC09015DSC09016DSC09017DSC09018

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ