ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายวัชรินทร์  ศรีชุมพร  รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล  ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยพิเศษ ครั้งที่ 6/2563   วันพฤหัสบดี ที่  5  มีนาคม  2563  ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝาง

DSC00300DSC00301DSC00303DSC00309DSC00313DSC00315DSC00316DSC00317DSC00318DSC00319DSC00320DSC00321

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ