ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายวรศักดิ์  ตั้งใจ  รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จากเทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีท่านเฉลิมชัย  ศิริบูลย์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ  ในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

DSC00111DSC00115DSC00117DSC00118DSC00105DSC00100DSC00103DSC00109DSC00106DSC00110DSC00116DSC00101DSC00107DSC00119

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ