ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

เทศบาลตำบลเวียงฝาง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และได้รับการสนับสนุนท่านวิทยากรด้านศาสนาและด้านสาธารณสุข  จากหน่วยงานต่างๆ

DSC00400DSC00401DSC00402DSC00403

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ