ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

          Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเวียงฝาง  ลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯเพื่อออกรับลงทะเบียนสำรวจ ประชากร สุนัข แมว เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2563  ณ ที่ว่าการชุมชนต่างๆ 

DSC00600DSC00601DSC00602DSC00603DSC00604DSC00605DSC00606DSC00607

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ