ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายขรรค์ชัย  คำอุ่น  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางเข้าร่วม  อบรม  หลักสูตร "การฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอปท.ที่มาเรียนรู้โครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2"  ระหว่างวันที่ 28-30 ม.ค.2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

DSC00101DSC00112DSC00100DSC00110DSC00105DSC00103DSC00107DSC00102DSC00106DSC00108DSC00109DSC00111DSC00114DSC00115DSC00113DSC00116DSC00117DSC00118

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ